LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lenskas (Muchtuja), Lenskio, Jakutijos ASSR, RSFSR