LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Biriulka, Kačiugo, Irkutsko sr., RSFSR