LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kniažpogostas (d. Emva), Kniažpogosto , Komi ASSR, RSFSR