LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Andronovas (Krasnojago miško pramonės ūkis), Kožvos (d. Pečioros), Komi ASSR, RSFSR