LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Vuktylas, Ustj Kulomo, Komi ASSR, RSFSR