LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kamenka, Ačinsko, Krasnojarsko kr., RSFSR