LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Jenisejskas, Jeniseisko, Krasnojarsko kr., RSFSR