LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Čeriomuškinas, Manos, Krasnojarsko kr., RSFSR