LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Čeriomuškinas, Manos, Krasnojarsko kr., RSFSR