LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Agaskyras , Ordžonikidzevskio, Chakasijos a.sr., Krasnojarsko kr., RSFSR