LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Afoninas, Tasejevo, Krasnojarsko kr., RSFSR