LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Arbatai, Taštypo, Chakasijos a.sr., Krasnojarsko kr., RSFSR