LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Arbatai, Taštypo, Chakasijos a.sr., Krasnojarsko kr., RSFSR