LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Solgonas, Užuro, Krasnojarsko kr., RSFSR