LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Učiumas, Užuro, Krasnojarsko kr., RSFSR