LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kurolinas, Verchne Ketskio, Tomsko sr., RSFSR