LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kurolinas, Verchne Ketskio, Tomsko sr., RSFSR