LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Tenjga, Ongudajskij, Gorno-Altajskaja aut. sr., Altajaus kr., RSFSR