LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Iljinka , Pavlovsko, Altajaus kr., RSFSR