LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Oziornas, Pavlovsko, Altajaus kr., RSFSR