LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Oziornas, Pavlovsko, Altajaus kr., RSFSR