LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Nekrasovas (d. Galjbštadtas), Slavgorodo, Altajaus kr., RSFSR