LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Smolenskojė , Smolenskojės, Altajaus kr., RSFSR