LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Smolenskojė , Smolenskojės, Altajaus kr., RSFSR