LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Ustj-Katunė (b. Gravernyj Karjeras), Smolenskojės, Altajaus kr., RSFSR