LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Staraja Ažinka, Soltono , Altajaus kr., RSFSR