LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Staraja Ažinka, Soltono , Altajaus kr., RSFSR