LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Beriozovkos sovch. , Srostkių, Altajaus kr., RSFSR