LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Ustj Iša, Staraja Bardos , Altajaus kr., RSFSR