LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Šipunovas (Penktasis (5) sovch. skyrius), Šipunovo, Altajaus kr., RSFSR