LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Aštuoniasdešimt antrasis (82) kvartalas, Talmenkos, Altajaus kr., RSFSR