LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Dvidešimt ketvirtasis (24) baras, Talmenkos, Altajaus kr., RSFSR