LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Rečkunovas, Talmenkos, Altajaus kr., RSFSR