LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Rečkunovas, Talmenkos, Altajaus kr., RSFSR