LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Šešiasdešimtasis (60) kvartalas, Talmenkos, Altajaus kr., RSFSR