LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Šiškinas, Talmenkos, Altajaus kr., RSFSR