LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Barūnas, Zaigrajevo, Buriat Mongolijos ASSR (d. Buriatijos respublika ), RSFSR