LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Verchnije Talcai , Zaigrajevo, Buriat Mongolijos ASSR (dabar Buriatijos respublika ), RSFSR