LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Golumetė, Golumetės (d. Čeremchovo), Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Genovaitė Grincevičienė Prano (1907-1948)