LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Porogas , Nižneudinsko, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Kazys Vasiliauskas Andriaus (1880-1952)
Elžbieta Vaičienė Kazio (g. 1912)