LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Trakt Užetas, Taišeto, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Jurgis Sakalis (1886-1957)