LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Taljanas , Usolskio, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Jurgis Arška (1870-1956)
Juzė Marčiulionienė (1895-1954)
Antanas Miliūnas (1904-1953)
Gedvilienė (1952)
Ona Spūdienė
Matas Celiešius (1888-1975)
Povilas Kalvelis (1903-1958)
Ona Jankuvienė (1895-1952)
Vytas Ožeraitis (1930-1959)
Ona Laukaitienė (m.1949)
Ona Lapitškutė (1949-1971)
Antanas Štaupys (1902-1971)
Adelė Kaminskienė (1912-1970)
Kazimieras Kaminskas (1898-1948)
Kairys
Vincas Uzdila (1888-1949)
Marijona Ališauskienė (1871-1949)
Borisevičienė (1890-1956)
Ričerdas Karinauskas (1956-1957)
Jonas Gervė (1908-1971)