LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Abezė, Intos, Komi ASSR, RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Jonas Juodišius (1892-1950)