LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Balachtašas, Taštypo, Chakasijos a.sr., Krasnojarsko kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Juozas Beručka Kriso (1891-1955)
Vincas Miškinis Polikarpo (1881-1955)
Uršulė Bunevičienė Antano (1895-1955)