LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Beriozovka, Parabelės, Tomsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Tamoševičius Motiejus Vinco (g. 1894)
Palaima Justinas Mato (1886-1953)