LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Tajga, Teguldeto, Tomsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Mažonas Jonas Jono (1885-1948)
Mažonienė Ona Jurgio (1890-1949)