LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Altajskojė , Altajskojės, Altajaus kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Jurgis Dobrovolskis g.1931
Juozas Grinius 1881-1952
Vladas Jakubavičius 1926-1942
Algirdas Jasėnas 1934-1951
Magdalena Klimavičiūtė g.1930
Filomena Malinauskaitė 1858-1941
Donatas Malinauskas 1869-1942
Sofija Malinauskienė 1880-1950
Jūratė (Danutė) Milašiūtė 1940-1948
Elzbieta Rubenšteinienė 1874-1953
Jadvyga Šliagerienė 1881-1948
Vladas Šliageris 1917-1946
Vanda Ugenskienė g.1919
Agota Vaičiūnienė Juknienė 1887-1944