LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Malojeniseiskojė, Bijsko, Altajaus kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Ona Mockuvienė
Julija Buožienė (1905-1977)