LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Oziornas, Pavlovsko, Altajaus kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Eleonora Skavardienė (1881-1944)
Leopoldas Kulakauskas
Julija Čekanauskienė (1896-1967)