LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kuskovas (Čiapajevo kol., brigada)

Rajonas: Tugano (d. Tomsko)

Kraštas/respublika: Tomsko sr.

Valstybė: RSFSR