LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Šioje svetainėje galite rasti

Sovietų okupacinės valdžios 1940–1953 m. ištremtųjų ir įkalintųjų lageriuose vardus ir likimus, sukauptus rengiant  Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro daugiatomį leidinį „Lietuvos gyventojų genocidas" (skelbiama sutrumpinta duomenų versija).

 

Prieigoje  naudojamas 1959–1990 m. Lietuvos administracinis teritorinis suskirstymas.

Kita informacija

Represuotųjų duomenys pradėti rinkti 1988 m., Lietuvoje susikūrus Sąjūdžiui. Mečio Laurinkaus vadovaujama grupė platino Lietuvoje Sąjūdžio anketas apie Lietuvos gyventojų trėmimus, lagerius, žudynes,  užpildytas analizavo, sistemino, sudarė kartotekas. Iš viso autentiškų liudijimų apie Lietuvos gyventojų patirtas represijas sovietų okupacijos metais surinkta daugiau kaip 150 tūkstančių. Kartu su archyviniais dokumentais šie liudijimai sudarė tęstinio leidinio "Lietuvos gyventojų genocidas" pagrindą.