LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Severnyj, Vorkutlag

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR