LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Krasnojarsko kraštas

Dalyviai: Antanas Seikalis, Saulius Sidaras