LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Sliudenka, Kitojlag

Kraštas/respublika: Irkutsko

Valstybė: RSFSR