LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kašai, Sevurallag

Kraštas/respublika: Sverdlovsko

Valstybė: RSFSR