LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kazan, Kazanneftestrojlag

Kraštas/respublika: Totorijos ASSR

Valstybė: RSFSR