LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lagerių grupė: Selenginlag

Kraštas/respublika: Buriat-Mongolijos ASSR

Valstybė: RSFSR